torsdag 17. desember 2009

Adrianstua er reddet – men hva nå?

Forrige uke kom nyheten om at Trondheim kommune skulle utrede forfatterboligen Adrianstua for salg. Vi var mange som ble opprørt og skuffet.
    Fredag inviterte Adrianstuebeboer Arild Vange til krisemøte. Leder i kulturkomiteen Harald Nissen (MDG) stilte fra kommunen. Møtet tok en overraskende vending da forfatter Åsmund Forfang, etter et grundig dykk i arkivet, kunne fortelle at eiendommen er regulert som friområde. Forfatterboligen ser dermed ut til å være reddet. Saken viser imidlertid at kommunen, uten å varsle de involverte parter på forhånd, kan komme til å trekke tilbake de få godene som litteraturmiljøet faktisk har.
    Adrianstua er i dag det eneste faste lokalet som ”tilhører” litteraturmiljøet i Trondheim. Alle andre midler må hentes inn gjennom søknader til enkeltprosjekter. Den årlige hagefesten i Adrianstua er gratis og åpen for alle. Mange har blitt kjent med byens forfattere på hagefestene. Litteraturmiljøet i Trondheim er i en annen situasjon enn musikkmiljøet og teatermiljøet, som har flere faste scener. Det er lett å misunne forfattere bosatt i f.eks. Bergen kommune, som har langt bedre støtteordninger.
    Når skal forfatterne og de litteraturinteresserte i Trondheim få sitt løft? Midt-Norge har 90 etablerte skjønnlitterære forfattere, og 43 av dem bor i Trondheim kommune. Dette er profesjonelle kunstnere som utgjør en betydelig ressurs. Litteraturmiljøet ønsker seg stabile vilkår, som f.eks. stipender, fast støtte til Æ Å Trondheim litteraturfestival, kontorplasser og en fast scene/litteraturhus. Trondheim har grunn til å være stolte over de mange dyktige forfatterne som bor her og miljøet de skaper. Vi er sikre på at økte ressurser til litteraturmiljøet vil være en vellykket investering både økonomisk og kunstnerisk. Et levende litteraturmiljø vil skape trivsel og identitet i Trondheim.
     Den 16. november i år var det hundre år siden forfatteren Kristian Kristiansen, som bygde Adrianstua, ble født. Trondheim kommunes forslag om å selge Adrianstua var en dårlig måte å markere hundreårsjubileet på, og sendte negative signaler til litteraturmiljøet. Vi håper denne saken ikke er representativ for byens kulturpolitikk og ser fram til bedre kommunikasjon med Trondheim kommune i framtida.
Harald Nortun, leder i Trøndersk Forfatterlag
Guri Sørumgård Botheim, avdelingsleder i Norsk Forfattersentrum Midt-Norge


tirsdag 15. desember 2009

Adrianstua er reddet


Adrianstua kan ikke selges.I går ble det klart i Adresseavisen at Adrianstua er reddet! Området huset ligger i er regulert til friluftsområde, og det er derfor ikke mulig å selge eller bygge ut tomta. Dette er høyst gledelig!    
  La oss nå håpe at Trondheim kommune blir nødt til å gå gjennom flere gamle papirer enn de som regulerer friluftsområdene. Da vil de se hvor lite penger de har bevilget til litteraturen i Trondheim de siste årene. Trondheim kommune bør være interessert i både å beholde unike kulturminner og å ha et levende litteraturmiljø i byen!

Salg av Adrianstua?

Trøndersk Forfattarlag en norsk interesseorganisasjon stiftet i 1977, i følge lagets vedtekter for å «arbeide for å fremme trønderske forfatteres kår, særlig med hensyn til arbeidsmuligheter, økonomi og bruken av deres verker».
  Forfattarlaget disponerer Trondheim kommunes dikterbolig Adrianstua, som leies ut til lokale forfattere for fem år av gangen. Laget arrangerer også forskjellige litteraturarrangemeneter, blant annet en årlig hagefest ved Adrianstua. Fra 2000 deler Trøndersk Forfattarlag ut et forfatterstipend fra Laila Holms minnefond
  Nå snakker Trondheim Kommune om nedleggelse og salg av Adrianstua.Skal Trondheim kommune selge Adrianstua?
  Bildet er fra hagefesten i Adrianstua 2007. Hagegjest er Pål Helge Haugen. Intervjuer Marte Huke.