tirsdag 15. desember 2009

Salg av Adrianstua?

Trøndersk Forfattarlag en norsk interesseorganisasjon stiftet i 1977, i følge lagets vedtekter for å «arbeide for å fremme trønderske forfatteres kår, særlig med hensyn til arbeidsmuligheter, økonomi og bruken av deres verker».
  Forfattarlaget disponerer Trondheim kommunes dikterbolig Adrianstua, som leies ut til lokale forfattere for fem år av gangen. Laget arrangerer også forskjellige litteraturarrangemeneter, blant annet en årlig hagefest ved Adrianstua. Fra 2000 deler Trøndersk Forfattarlag ut et forfatterstipend fra Laila Holms minnefond
  Nå snakker Trondheim Kommune om nedleggelse og salg av Adrianstua.Skal Trondheim kommune selge Adrianstua?
  Bildet er fra hagefesten i Adrianstua 2007. Hagegjest er Pål Helge Haugen. Intervjuer Marte Huke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar